51..9% ხელფასებში - რაში დაიხარჯა 2019 წელს ფეხბურთის განვითარების ფონდის ფული?

AutoSharing Option
საქართველოს ფეხბურთის განვითარების ფონდმა ეროვნული ლიგის დაფინანსებაზე და მისი ხარჯვის შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა. სანამ დეტალურად წარმოვაჩენდეთ, რაში იხარჯება ბიუჯეტის ფული, მანამდე ვნახოთ, ვინ რამდენი მიიღო.

Sportall.Ge

Sportall.Ge
ეროვნული ლიგა დინამო თბ. დინამო ბთ. საბურთალო ლოკომოტივი ჩიხურა ტორპედო დილა რუსთავი სიონი ვიტ ჯორჯია სულ
ღონისძიების დასახელება/ხარჯის ტიპი საკასო საკასო საკასო საკასო საკასო
საკასო საკასო საკასო საკასო

1 შრომის ანაზღაურება 2 056 435,95 1 468 725,37 1 120 500,23 1 066 993,06 800 531,38 1 199 699,57 1 115 424,95 690 313,25 775 677,58 531 455,48 10 825 756,82 8 525 139,84
1,1 გუნდის ფეხბურთელების ხელფასები 901 683,77 554 967,73 546 614,50 411 246,54 508 576,07 548 337,74 671 124,40 244 133,00 435 412,75 260 768,50 5 082 865,00 59,62%
1,2 გუნდის მწვრთნელების ხელფასები 532 532,92 251 403,06 201 146,00 234 509,39 74 061,60 206 121,76 114 028,86 119 179,19 62 163,38 67 143,00 1 862 289,16 21,84%
1,3 ადმინისტრაციული ხელფასები 247 091,10 303 400,71 133 203,00 207 399,56 43 445,17 166 006,18 149 480,48 165 401,97 104 233,51 60 324,00 1 579 985,68 18,53%
1,4 2018 წლის სახელფასო დავალიანება - 24 900,00 - 78 300,42 - 141 269,30 - 104 039,93 - 50 520,00 399 029,65
1,5 ხელფასის საშემოსავლო 456 115,03 392 069,29 193 966,73 242 869,50 151 272,35 253 259,31 164 229,68 155 472,60 149 005,69 81 077,55 2 239 337,73
1,6 საპენსიო გადასახადი 25 117,77 - 45 570,00 16 763,67 23 176,19 34 705,28 16 561,53 17 918,47 24 862,25 11 622,43 216 297,59
2 პრემიები 169 899,25 59 650,00 518 132,00 148 755,52 186 021,68 96 605,06 163 021,23 625,00 118 019,31 850,00 1 461 579,04
2,1 ხელზე ასაღები პრემია 133 553,10 57 150,00 405 474,00 145 389,58 153 307,76 76 024,00 142 091,43 490,00 91 409,90 850,00 1 205 739,77
2,2 პრემიის საშემოსავლო 31 849,15 2 500,00 94 871,00 3 169,50 28 872,45 17 766,25 17 327,35 122,50 22 790,03 - 219 268,23
2,3 საპენსიო გადასახადი 4 497,00 - 17 787,00 6 934,12 3 841,47 2 814,81 3 602,45 12,50 3 819,38 - 43 308,73
3 მივლინება-შეკრება (ქვეყნის შიგნით) 20 599,00 104 612,64 149 476,00 70 667,95 70 267,00 39 945,57 65 580,00 83 417,90 89 472,84 69 025,00 763 063,90
3,1 შიდა მივლინება - 47 872,00 20 462,70 43 915,04 16 576,00 11 211,97 - 19 471,10 8 541,02 - 168 049,83
3,2 შიდა მივლინების საწვავი 6 423,00 12 320,64 7 447,20 - - 1 278,00 - - - - 27 468,84
3,3 შიდა მივლინების სასტუმრო 14 176,00 44 420,00 28 315,50 26 752,91 53 691,00 27 455,60 65 580,00 62 108,80 46 041,82 69 025,00 437 566,63
3,4 შეკრება - - 93 250,60 - - - - 1 838,00 34 890,00 - 129 978,60
4 მივლინება-შეკრება (ქვეყნის გარეთ) 315 824,30 194 233,02 460 644,50 56 762,14 199 551,89 90 342,44 67 932,38 93 174,26 46 652,42 62 417,40 1 587 534,75
4,1 ტრანსპორტირების ხარჯი 193 439,50 15 522,22 259 993,00 38 786,00 113 637,96 24 088,44 18 743,00 22 948,10 - - 687 158,22
4,2 საზღვარგარეთ სასტუმრო 109 440,00 166 930,80 211 697,50 17 976,14 82 345,18 61 208,28 48 993,48 69 767,16 46 652,42 60 697,40 875 708,36
4,3 საზღვარგარეთ დღიური ხარჯი - 11 600,00 - - 3 568,75 5 045,72 - - - 1 720,00 21 934,47
4,4 საზღვარგარეთ მატჩის ორგანიზების ხარჯი 12 944,80 - - - - - - - - - 12 944,80
4,5 სავიზო ხარჯი - 180,00 - - - - 195,90 459,00 - - 834,90
5 ოფისის ხარჯი 230 878,46 29 249,84 30 388,95 880,00 28 756,59 75 748,69 2 992,56 4 725,75 10 552,73 886,84 415 060,41
5,1 ელ-ენერგია 51 004,89 - 8 855,98 - 2 507,08 13 294,92 1 325,49 - 629,12 - 77 617,48
5,2 გაზი 64 582,43 12 408,99 19 335,28 - 8 276,87 25 445,86 88,12 - 588,43 - 130 725,98
5,3 წყალი 64 532,23 860,88 - - 1 531,40 25 497,43 89,96 - 195,78 - 92 707,68
5,4 საწვავი 9 419,10 - - - - 6 927,20 - - - - 16 346,30
5,5 ინტერნეტი 11 690,00 2 637,90 1 407,74 - 656,94 3 225,36 1 488,99 348,39 550,00 - 22 005,32
5,6 საკომუნიკაციო 18 230,72 735,70 739,90 - 290,00 686,87 - 1 362,86 1 262,00 - 23 308,05
5,7 საკანცელარიო 743,85 4 762,30 50,05 380,00 - 461,05 - 425,00 3 819,20 319,39 10 960,84
5,8 ოფისის ინვენტარი (მაგიდა, სკამი,კომპ. და სხვ) 7 394,00 7 434,07 - 500,00 15 284,30 210,00 - 1 364,50 3 238,20 567,45 35 992,52
5,9 ვებ-საიტის მართვა 3 281,24 410,00 - - 210,00 - - 1 225,00 270,00 - 5 396,24
6 წარმომადგენლობითი ხარჯი 6 730,20 24 508,73 4 026,00 - 5 010,69 - - - - - 40 275,62
7 კვების ხარჯი 32 269,04 - - 17 556,40 60 000,00 111 864,55 22 534,42 5 044,07 - 4 375,70 253 644,18
8 სამედიცინო ხარჯი 8 871,75 21 172,25 60 395,80 69 982,41 21 515,89 21 378,85 28 846,45 6 555,83 21 573,70 9 128,65 269 421,58
8,1 დაზღვევა - - 17 318,80 - - 2 266,00 566,38 - - - 20 151,18
8,2 მედიკამენტები 2 376,75 - 30 900,00 49 162,87 8 662,50 14 547,73 19 545,07 4 215,83 12 137,70 5 275,65 146 824,10
8,3 სამედიცინო მომსახურება 6 495,00 21 172,25 12 177,00 20 819,54 12 853,39 4 565,12 8 735,00 1 140,00 9 436,00 3 853,00 101 246,30
9 რბილი ინვენტარის, ეკიპირების, სტადიონის ინვენტარისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი 2 121,90 31 437,60 26 844,80 32 665,32 11 059,51 14 350,62 51 571,35 10 556,60 12 685,00 30 488,49 223 781,19
9,1 ეკიპირება - 8 546,20 22 451,00 20 891,79 4 045,50 5 271,00 51 571,35 1 660,00 7 472,00 18 378,84 140 287,68
9,2 სპორტული ინვენტარი - 151,00 4 364,00 5 534,70 - 8 809,92 - 8 128,60 5 213,00 7 970,65 40 171,87
9,3 სტადიონის ინვენტარი / მოვლა 1 534,00 11 686,33 - - 6 106,38 - - 768,00 - - 20 094,71
9,4 ჰიგიენა 587,90 11 054,07 29,80 6 238,83 907,63 269,70 - - - 4 139,00 23 226,93
10 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი 1 272,00 20 380,00 - 84 771,39 27 476,00 35 942,22 40 834,91 55 216,03 61 229,96 59 590,00 386 712,51
10,1 ადმინისტრაციის საწვავი - - - - 9 000,00 5 220,55 13 000,00 3 036,03 12 076,96 - 42 333,54
10,2 ტრანსპორტის იჯარა - 20 380,00 - 82 348,39 11 860,00 - 25 533,41 52 180,00 40 540,90 59 590,00 292 432,70
10,3 ტრანსპორტისა და ტექნიკის შეძენის მოვლის ხარჯები 1 272,00 - - 2 423,00 6 616,00 30 721,67 2 301,50 - 8 612,10 - 51 946,27
11 სხვა ხარჯი (მ. შ. სესხის ძირი,პროცენტი, ბანკის მომსახურების პროცენტი, 2018 წლის დავალიანება, ქონების გადასახადი) 15 520,92 79 336,95 24 116,16 71 662,83 10 041,31 29 310,04 6 249,02 20 650,49 2 034,16 49 143,44 308 065,32
11,1 ბანკის მომსახურება 69,92 16,00 1 355,91 1 769,22 576,01 174,50 104,59 574,93 1 014,94 824,19 6 480,21
11,2 სხვა ხარჯები - 72 650,40 8 173,56 27 122,63 8 105,00 13 025,64 6 144,43 11 122,77 368,71 14 150,25 160 863,39
11,3 2018 წლის დავალიანება (არასახელფასო) 15 451,00 6 670,55 38 486,69 42 770,98 1 360,30 16 109,90 - 39 120,87 650,51 34 169,00 194 789,80
12 ფედერაციის და ლიცენზირების ხარჯი 31 150,00 62 000,00 18 100,00 55 555,95 85 940,00 3 000,00 88 200,00 84 955,00 90 426,28 45 325,00 564 652,23
12,1 ფედერაცია და ლიცენზირება 30 000,00 62 000,00 18 100,00 55 555,95 85 100,00 3 000,00 88 200,00 80 455,00 90 426,28 43 300,00 556 137,23
12,2 ფედერაციის ჯარიმები 1 150,00 - - - 840,00 - - 4 500,00 - 2 025,00 8 515,00
13 აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი 34 582,50 8 000,00 19 716,00 50 741,52 16 300,00 24 020,00 16 520,00 10 013,00 4 500,00 16 648,00 201 041,02
13,1 აუდიტორული მომსახურება 24 000,00 8 000,00 19 716,00 30 091,52 16 300,00 24 020,00 16 520,00 10 013,00 4 500,00 13 648,00 166 808,52
13,2 საკონსულტაციო 10 582,50 - - 20 650,00 - - - - - 3 000,00 34 232,50
14 მატჩის ორგანიზების ხარჯი 22 780,87 14 270,50 44 628,00 44 965,86 24 628,06 31 176,19 20 500,00 41 283,75 17 768,00 21 400,00 283 401,23
14,1 მატჩის ორგანიზების ხარჯი (ვიდეო, ფოტო, სტიურდი და ა.შ.) 14 111,35 11 070,50 9 698,00 13 665,86 6 478,06 9 124,33 800,00 2 083,75 650,52 - 67 682,37
14,2 სასწრაფოს მომსახურება 3 155,00 - 4 180,00 2 000,00 3 600,00 1 751,86 3 300,00 9 000,00 - 5 520,00 32 506,86
14,3 დაცვის მომსახურება 5 264,52 - 29 450,00 25 900,00 11 700,00 17 500,00 13 200,00 26 000,00 13 317,48 12 280,00 154 612,00
14,4 სახანძროს მომსახურება 250,00 3 200,00 1 300,00 3 400,00 2 850,00 2 800,00 3 200,00 4 200,00 3 800,00 3 600,00 28 600,00
15 იჯარა 3 540,00 10 700,00 262 291,56 185 473,26 34 400,00 6 000,00 85 310,92 117 200,00 43 888,95 34 100,00 782 904,69
15,1 სტადიონების იჯარა 3 540,00 10 700,00 196 250,59 7 500,00 34 400,00 4 500,00 48 393,00 10 225,00 43 888,95 34 100,00 393 497,54
15,2 ბაზის იჯარა - - 66 000,00 177 973,26 - - - 106 975,00 - - 350 948,26
15,3 ოფისის იჯარა - - - - - - - - - - -
15,4 ბინის იჯარა - - 40,97 - - 1 500,00 36 917,92 - - - 38 458,89
16 სარემონტო სამუშაოები 4 406,72 - - - - 4 063,40 - - - - 8 470,12
17 სარეკლამო ხარჯები - 4 529,00 - 786,00 - - - - - - 5 315,00
18 სატრანსფერო ხარჯები - - - 7 500,00 - 44 019,15 - - - 7 806,00 59 325,15

alt[წარდგენა] ფრუიძის გარეშე - საჩხერელთა ახალი გამოწვევა

მკითხველის კომენტარები / 8 /
ძირითადად ხელფასში რომ დაიხარჯებოდა, მე ეჭვი არ მეპარება. ესეც უნდა იყოს. ოღონდ. ეს უკვე გადაბერებული ხალხი, მეორე მესამე ლიგაში, რომ ყავთ. აშკარად ძმაკაცობით და ფულსაც უხდიან. აი ეს მგონია შეცდომა. რაღაც ზღვარი უნდა დადგინდეს. მაგ 33 წელზე ზევით გუნდში იყოს 1 ფეხბურთელი. 21 წლამდე მოედანზე 2. ან სხვა-ეს მაგალითისთვის. გარდა ამისა შტატები უნდა შეამცირონ გუნდებმა, მხოლოდ აუცილებელი ხალხი დატოვონ.პ.ს. კატეგორიულად არ ვეთანხმები იმ ხალხს ვინც ამბობს, რატო უნდა ვუხდიდე მე ფულს ფეხბურთს. ესეა ამ მთავრობის დროს, აგერ არის არჩევნები და გადაწყვიტეთ. ისე ბალეტს ხომ უხდიან, თეატრს, კულტურის სახლებს(იქაც არავინ არ დადის). ამ ფეხბურთზე რა გაჭედეთ?
ჰაჰა
11:34 28-02-2020
2
ვიღაც ჭე კლასის ლეგიონერებს რატო უხდიან ხალხის ფულს ხელფასად და არაფლის მაქნის აქაურ ფეხბურთელებსაც თუნდაც. კი ბატონო მიეცით,მაგრამ ეგ განვითარების ფონდი რაღა ჯანდაბაა? ამას ქვია განვითარება ფეხბურთის? ამას სხვა რაღაცა ქვია...
გოგა
23:58 27-02-2020
2

სიახლეები პოპულარული