საბანერო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
H1 1200 X 119 / 320 X 240 3.4 სურათი სურათი სურათი
C1 388 X 500 / 320 X 240 2.6 სურათი სურათი სურათი
B1 1200 X 119 / 320 X 240 2.1 სურათი
სურათი
C2 388 X 500 / 320 X 240 1.5
სურათი სურათი
B2 1200 X 119 / 320 X 240 1.5 სურათი
სურათი
B3 1200 X 119 / 320 X 240 1.2 სურათი
სურათი
საიტის წინმსწრები (მობილურში) 341 X 652 5 სურათი სურათი სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის


ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება)
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი 7.26ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
10 წამი 9.26ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
15 წამი
12.88ლ
სტატიაში ვიდეო 20 წამამდე 1.81ლ
ვიდეოში ბანერი
Overlay
8 წამი 2.1ლ
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 1 000 000
მობილურის წინმსწრების ოპტიმალური ჩვენებების რაოდებობა თვეში 700 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: adline@adline.ge; reklama@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07