დილა-დინამო (თბ) 1:2 - ლაშა თოთაძის ქვე­მე­ხი [VIDEO]

AutoSharing Option
AUTO PLAY
უაღ­რე­სად დრა­მა­ტუ­ლი გა­მოდ­გა გორ­ში გა­მარ­თუ­ლი მატ­ჩი ჩემ­პი­ო­ნო­ბის­თ­ვის მებ­რ­ძოლ "დი­ნა­მო­სა" და ეროვ­ნულ ლი­გა 1-ში ად­გი­ლის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის­თ­ვის მებ­რ­ძოლ "დი­ლას" შო­რის.

თბი­ლი­სე­ლებ­მა თა­ვი­სი მიზ­ნის შე­სას­რუ­ლებ­ლად მე­ტად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სა­მი ქუ­ლა ცენ­ტ­რა­ლუ­რი მცვე­ლის ლა­შა თო­თა­ძის დუბ­ლის წყა­ლო­ბით აიღეს.

რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, გან­სა­კუთ­რე­ბით ამ ფეხ­ბურ­თე­ლის მი­ერ გა­ტა­ნი­ლი მე­ო­რე, ანუ გა­მარ­ჯ­ვე­ბის გო­ლია გა­მო­სარ­ჩე­ვი, რო­დე­საც თო­თა­ძემ სა­ჯა­რი­მო დარ­ტყ­მი­სას ძა­ლი­ან შო­რი­დან - ქვე­მე­ხი­ვით გა­ის­რო­ლა და მთე­ლი მატ­ჩის გან­მავ­ლო­ბა­ში მშვე­ნივ­რად მო­თა­მა­შე მუჯ­რიშ­ვილს დი­დე­ბუ­ლი გო­ლი გა­უ­ტა­ნა.

"დი­ნა­მომ" და­საწყი­სი­დან­ვე აქ­ცენ­ტი ბურ­თის ფლო­ბა­სა და მო­ედ­ნის ცენ­ტ­რ­ში დო­მი­ნი­რე­ბა­ზე გა­ა­კე­თა, თუმ­ცა "დი­ლა" სა­კუ­თარ ნა­ხე­ვარ­ზე ყუ­რადღე­ბით თა­მა­შობ­და და
მო­წი­ნა­აღ­მ­დე­გეს სა­ჯა­რი­მოს­თან მი­ახ­ლო­ე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას არ აძ­ლევ­და.

სწო­რედ ამ დროს და­არ­ტყა თო­თა­ძემ პირ­ვე­ლად შო­რე­უ­ლი სა­ჯა­რი­მო დარ­ტყ­მა, ოღონდ, აქ მუჯ­რიშ­ვილს არ გას­ჭირ­ვე­ბია გუნ­დის გა­დარ­ჩე­ნა.

თა­ვის მხრივ, გო­რე­ლე­ბი სწრა­ფი კონ­ტ­რი­ე­რი­შე­ბით აპი­რებ­დ­ნენ მო­წი­ნა­აღ­მ­დე­გის შე­წუ­ხე­ბას. სიმ­წ­ვა­ვეც არ აკ­ლ­და მათ მოქ­მე­დე­ბას, ერ­თხელ გო­ლიც გა­ი­ტა­ნეს (ნო­ნი­კაშ­ვი­ლი), რო­მე­ლიც რე­ფე­რიმ ჯერ ჩათ­ვა­ლა, თუმ­ცა მე­რე გა­ა­უქ­მა და ტრი­ბუ­ნე­ბი­დან პა­სუ­ხად გვა­რი­ა­ნი ქო­ქო­ლა მი­ი­ღო. აქ­ვე აღ­ვ­ნიშ­ნავთ, რომ მსა­ჯის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბებ­ზე ხში­რად აპე­ლი­რებ­დ­ნენ ორი­ვე გუნ­დის ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბი, მწვრთნე­ლე­ბი თუ სამ­წ­ვ­რ­თ­ნე­ლო შტა­ბე­ბი.

ტა­ი­მის შუ­ა­ლე­დი­დან თა­მა­შის ტემ­პ­მა კი­დევ უფ­რო იმა­ტა. ორი­ვე გუნ­დი სწრა­ფად ახორ­ცი­ე­ლებ­და იერი­შებს და ორი­ვე გუნ­დის კა­რებ­თან სა­ხი­ფა­თო მო­მენ­ტე­ბიც ვი­ხი­ლეთ. ერ­თხანს "დი­ლამ" დრო­ის არ­ც­თუ დიდ მო­ნაკ­ვეთ­ში ზე­დი­ზედ რამ­დენ­ჯერ­მე მწვა­ვედ უჩხ­ვ­ლი­ტა "დი­ნა­მოს". უფ­რო აქ­ტი­უ­რი იყო მა­თი შე­ტე­ვის მარ­ჯ­ვე­ნა ფლან­გი, სა­ი­და­ნაც პედ­რი­ნიო აწუ­ხებ­და თბი­ლი­სე­ლებს, მე-40 წუთ­ზე კი ისევ ამ ფრთი­დან უკ­ვე გი­ორ­გი ფან­ცუ­ლა­ი­ამ ისარ­გებ­ლა მცვე­ლე­ბის შეც­დო­მით, კარ­გად შე­იჭ­რა სა­ჯა­რი­მო­ში და ლი­ტოვ­ჩენ­კო­საც აჯო­ბა - 1:0.

მე­ო­რე ტა­იმ­ში, რო­გორც მო­სა­ლო­დ­ნე­ლი იყო, სტუმ­რებ­მა მე­ტი მონ­დო­მე­ბით შე­უ­ტი­ეს. ისი­ნი დიდ­ხანს ათა­მა­შებ­დ­ნენ ბურთს და ეძებ­დ­ნენ კომ­ბი­ნა­ცი­ა­თა დას­კ­ვ­ნით ფა­ზა­ში უმ­ჯო­ბეს გზას ხე­ი­რის სა­ნა­ხა­ვად.

პა­რა­ლე­ლუ­რად გი­ორ­გი და­რა­სე­ლი­ას შე­გირ­დე­ბი სა­კუ­თა­რი კა­რის უსაფ­რ­თხო­ე­ბა­ზე გა­ათ­მა­გე­ბით ზრუ­ნავ­დ­ნენ და თან ცდი­ლობ­დ­ნენ თბი­ლი­სე­ლე­ბის შეც­დო­მებ­ზე ყო­ფი­ლიყ­ვ­ნენ ჩა­საფ­რე­ბულ­ნი.

გო­რე­ლებს დაღ­ლა უფ­რო ად­რე და­ეტყოთ. შეც­ვ­ლე­ბის გზით ვი­თა­რე­ბის სა­თა­ვი­სოდ და­რე­გუ­ლი­რე­ბას და­რა­სე­ლი­აც შე­ე­ცა­და, მაგ­რამ კახა კა­ჭა­რა­ვას გუნ­დი სულ უფ­რო დიდ დროს ატა­რებ­და მე­ტო­ქის ნა­ხე­ვარ­ზეც და კა­რის სი­ახ­ლო­ვე­საც.

შე­სა­ბა­მი­სად, იმა­ტა გო­რე­ლე­ბის ოფ­ლის­ღ­ვ­რა­მაც სა­კუ­თა­რი კა­რის უსაფ­რ­თხო­ე­ბის­თ­ვის ზრუნ­ვი­სას. 69-ე წუთ­ზე დი­ნა­მო­ელ ქოჩ­ლა­ძეს ბრწყინ­ვა­ლე მო­მენ­ტი შე­ექ­მ­ნა, მას უბ­რა­ლოდ მარ­თებ­და გა­ტა­ნა, თუმ­ცა მუჯ­რიშ­ვი­ლი ამ შეხ­ვედ­რა­ში კი­დევ ერ­თხელ გა­ი­სარ­ჯა შე­სა­ნიშ­ნა­ვად.

ჩან­და, რომ მე­ტის­მე­ტად უკან­და­ხე­ულ მას­პინ­ძ­ლებს კა­რის მშრა­ლად შე­ნახ­ვა ძა­ლი­ან გა­უ­ჭირ­დე­ბო­დათ და აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მო­სა­ლოდ­ნე­ლი გო­ლი კი­დეც გა­ვი­და. 82-ე წუთ­ზე ქავ­თა­რა­ძემ პე­ნალ­ტი მო­ი­ნა­დი­რა, ხო­ლო თო­თა­ძემ მი­სი რე­ა­ლი­ზე­ბი­სას პირ­ვე­ლად გა­ა­ხა­რა თა­ვი­სი ქო­მა­გე­ბი - ან­გა­რიშ­ში სხვა­ო­ბა გა­თა­ნაბ­რ­და.

გაშ­ვე­ბუ­ლი გო­ლის მე­რე "დი­ლა" გატყ­და. გო­რე­ლებს უაღ­რე­სად უჭირ­დათ მო­წი­ნა­აღ­მ­დე­გის შე­ტე­ვე­ბის გაძ­ლე­ბა. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, თით­ქოს არა­ლო­გი­კუ­რი არ იქ­ნე­ბო­და, რომ ქუ­ლა მა­ინც დარ­ჩე­ნო­დათ მას­პინ­ძ­ლებს, თუმ­ცა თო­თა­ძე ასე არ ფიქ­რობ­და - გა­ის­რო­ლა და გო­რე­ლებს ქუ­ლის გა­დარ­ჩე­ნის იმე­დიც მო­უკ­ლა.

მატჩის სტენოგრამა
5" - თო­თა­ძემ და­ახ­ლო­ე­ბით 35 მე­ტ­­რი­დან სა­ჯა­რი­მო დარ­ტყ­მა კარ­ში კი გაგ­ზავ­ნა, მაგ­რამ მუჯ­რიშ­ვილ­მა აი­ღო.
11" - ქარ­და­ვას შო­რე­უ­ლი დარ­ტყ­მუ­ლი სა­ხი­ფა­თო გა­მოდ­გა, მაგ­რამ მუჯ­რიშ­ვი­ლი ამ­ჯე­რა­დაც ზუს­ტად მოქ­მე­დებ­და და კუთხურ­ზე მო­ი­გე­რია ბურ­თი.
16" - აბუ­ბა­ქა­რის პასს კარ­გად გა­მო­ეხ­მა­უ­რა ნო­ნი­კაშ­ვი­ლი და გა­ი­ტა­ნა კი­დეც, ოღონდ, ხო­რა­ვამ ჯერ ჩათ­ვა­ლა, შემ­დეგ თა­მაშ­გა­რედ მი­იჩ­ნია და გა­ა­უქ­მა გო­ლი.
20" - პედ­რი­ნი­ომ სა­ხი­ფა­თოდ ჩა­აწო­და და "დი­ნა­მო" გა­დარ­ჩა.
26" - გი­ორ­გი ფან­ცუ­ლაია სწრა­ფი კონ­ტ­რ­შე­ტე­ვი­სას პირ­და­პირ სა­ჯა­რი­მოს ხაზ­ზე წა­აქ­ცი­ეს. სტუ­მარ­თათ­ვის მე­ტად სა­ხი­ფა­თო სტან­დარ­ტი პედ­რი­ნი­ომ მცი­რე­ო­დენ არა­ზუს­ტად შე­ას­რუ­ლა.
39" - დი­ნა­მო­ელ­თა სა­ხი­ფა­თო კუ­თხუ­რი­სას მი­ქელ­თა­ძემ ვერ შეძ­ლო "დი­ლას" კა­რის აღე­ბა.
40" - გო­ლი! სტუ­მარ­თა მცვე­ლებ­მა და­უშ­ვეს შეც­დო­მა, რის შე­დე­გა­დაც ბურ­თი ფან­ცუ­ლა­ი­ამ მი­ი­ღო, რო­მელ­მაც ჩა­მო­ი­შო­რა მე­ურ­ვე და ლი­ტოვ­ჩენ­კოს ფე­ხებ­შო­რის გა­უ­ტა­ნა - 1:0.
69" - გო­რე­ლი მცვე­ლე­ბის შეც­დო­მამ ქოჩ­ლა­ძეს მის­ცა გა­ტა­ნის ჩი­ნე­ბუ­ლი შან­სი, მაგ­რამ პი­რის­პირ გა­სულ­მა გოლ­კი­პერს ვერ აჯობ­ა, ხოლო ქავ­თა­რა­ძემ ვერც მო­გე­რი­ე­ბულს და­ა­მა­ტა რი­გი­ა­ნად.
77" - კო­ბო­უ­რის შო­რე­უ­ლი დარ­ტყ­მა ას­ც­და მი­ზანს.
82" - გო­ლი! კა­რის სი­ახ­ლო­ვეს ალ­ექ­სან­დ­რე კვა­ხა­ძემ ქავ­თა­რა­ძე წა­აქ­ცია. მსაჯ­მა უყოყ­მა­ნოდ და­ნიშ­ნა პე­ნალ­ტი, რაც თო­თა­ძემ გო­ლად აქ­ცია - 1:1.
85" - შუ­ლა­ი­ას ჩა­წო­დე­ბუ­ლი ბურ­თი მი­ქელ­თა­ძემ მი­წა­ზე და­უშ­ვებ­ლად გაგ­ზავ­ნა კა­რის­კენ და საკ­მა­ოდ ეფექ­ტურ გოლ­საც გა­ი­ტან­და, რომ არა მუჯ­რიშ­ვი­ლის ჩი­ნე­ბუ­ლი რე­აქ­ცია.
90+3" - კა­რი­დან და­ახ­ლო­ე­ბით 35 მეტ­რ­ში და­ნიშ­ნუ­ლი სა­ჯა­რი­მო თო­თა­ძემ "ქვე­მე­ხი­ვით გა­ის­რო­ლა" კა­რის­კენ და თა­ვის გუნდს 3 ქუ­ლა მო­უ­ტა­ნა.

19.10. გორი. თენგიზ ბურჯანაძე
დილა-დინამო (თბ) 1:2
1:0 ფან­ცუ­ლაია (40), 1:1 თო­თა­ძე (83-პენ), 1:2 თო­თა­ძე (90+3)
დი­ლა (4-5-1): მუჯ­რიშ­ვი­ლი - აბუ­ბა­ქა­რი (46. პა­პა­ვა), ფოფხა­ძე, კვა­ხა­ძე, მო­რა­სი - კირ­კი­ტა­ძე, რაზ­მა­ძე, წი­ქა­რი­ძე (76. ფლა­ვიო), პედ­რი­ნიო, ნო­ნი­კაშ­ვი­ლი - ფან­ცუ­ლაია (71. მო­დე­ბა­ძე).
სა­თა­და­რი­გო­ე­ბი: ბე­გაშ­ვი­ლი, ჰე­ი­ფორ­დი, ქარ­ქუ­ზაშ­ვი­ლი, აშორ­ტია
მწვრთნე­ლი: გი­ორ­გი და­რა­სე­ლია
დი­ნა­მო (4-5-1): ლი­ტოვ­ჩენ­კო - გე­გეჭ­კო­რი, სა­ლუქ­ვა­ძე, თო­თა­ძე, კო­ბო­უ­რი - შუ­ლაია (90. კუ­ცია), ზა­რია (66. ქოჩ­ლა­ძე), კი­ტე­იშ­ვი­ლი, ქარ­და­ვა, მი­ქელ­თა­ძე - ქავ­თა­რა­ძე.
სა­თა­და­რი­გო­ე­ბი: რე­ვიშ­ვი­ლი, მი­შენ­კო, ლი­ლუ­აშ­ვი­ლი, ალიუ, ნი­ნუა
მწვრთნე­ლი: კა­ხა კა­ჭა­რა­ვა
გაფ­რ­თხი­ლე­ბა: კვა­ხა­ძე (82), შუ­ლაია (89)
არ­ბიტ­რი: ჯ. ხო­რა­ვა

(იბეჭდება მცირე ცვლილებით)
ყოველდღიური სპორტული გაზეთი "ლელო"
მკითხველის კომენტარები / 11 /
მიმოხილვაში რომ მოუსმინე ამ მწვრთნელის მატჩის შემდგომ კომენტარს ეს თუ ასე ელაპარაკება ფეხბურთელებს კიდევ კარგად თამაშობენ მაშინ
Dragonfly
09:00 21-10-2017
0
მეკარეები :-)
სისწრაფეები :-)
ან დინამო ან დილა :-)
Max Kurtis
01:18 21-10-2017
0

სიახლეები პოპულარული