"რატომ არ გვაცდით ჩვენი ანგელოზი შვილის დატირებას?!" - გიორგი შაქარაშვილის დედა მიმართვას ავრცელებს

AutoSharing Option
19 წლის ფეხ­ბურ­თე­ლის გი­ორ­გი შა­ქა­რაშ­ვი­ლის დედა მი­მარ­თვას ავ­რცე­ლებს. რო­გორც თა­მუ­ნა შავ­ლაშ­ვი­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს, მათი ოჯა­ხის მი­მართ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გარ­კვე­უ­ლი ნა­წი­ლის აგ­რე­სი­ამ იძუ­ლე­ბუ­ლი გა­ხა­და, მი­მარ­თვა გა­ევ­რცე­ლე­ბი­ნა.

გარ­დაც­ვლი­ლი ფეხ­ბურ­თე­ლის დედა ცი­ლის­წა­მე­ბას უწო­დებს ად­ვო­კატ მი­რი­ან ნი­კო­ლა­ძის მი­მართ გა­მოთ­ქმულ ბრალ­დე­ბებს.

"ყვე­ლამ იცით, რომ ჩვე­ნი ოჯა­ხი დღემ­დე მაქ­სი­მა­ლუ­რად იკა­ვებს თავს, რო­გორც მა­ს­მე­დი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე, ასე­ვე რა­ი­მე სა­ხის პო­ზი­ცი­ე­ბის და­ფიქ­სი­რე­ბა­ზე სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბით, მაგ­რამ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გარ­კვე­უ­ლი ნა­წი­ლის აგ­რე­სი­ამ ჩვე­ნი ოჯა­ხის მი­მართ უკვე ისეთ ზღვარს მი­აღ­წია, რომ შვი­ლის დამ­კარ­გა­ვი მშო­ბე­ლი იძუ­ლე­ბუ­ლი ვხდე­ბი დავ­წე­რო ის, რა­საც გან­ვიც­დი.

მივ­მარ­თავ იმ
ხალ­ხს, ვინც და­უნ­დობ­ლად გვლან­ძღავს და გვა­ძა­გებს მხო­ლოდ იმის, გამო, რომ არ ვიქ­ცე­ვით ისე, რო­გორც მათ სურთ. რას გვთხოვთ, რას გვა­ი­ძუ­ლებთ, რომ სა­კუ­თა­რი შვი­ლის მკვლე­ლო­ბის საქ­მე გა­მო­ვა­ძი­ე­ბი­ნოთ იმ ხალ­ხს, რომ­ლე­ბიც მიმ­ტკი­ცე­ბენ, რომ ჯერ კი­დევ გი­ორ­გის აღ­მო­ჩე­ნამ­დე, კი­ნო­ლო­გე­ბის­თვის ჩე­მი­ვე ხე­ლით მი­ტა­ნი­ლი ბავ­შვის ბო­ტა­სე­ბი მი­რი­ან­მა "ჩუ­მად წა­მო­ი­ღო" გა­მო­ძი­ე­ბი­დან და დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბის კვა­ლი და­ფა­რა? ამის მთქმელს შე­იძ­ლე­ბა რომ ნორ­მა­ლურ­მა ადა­მი­ან­მა ხელ­ში ჩა­უგ­დო სა­კუ­თა­რი შვი­ლის მკვლე­ლო­ბის საქ­მე?!

ვის­თან მთხოვთ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას, ხალ­ხთან რომ­ლე­ბიც ყო­ველ­დღუ­რად პირ­და­პირ ეთერ­ში ულო­ცა­ვენ დამ­ნა­შა­ვე­ებს, რომ გა­მარ­თლდე­ბი­ან და და­ნა­შა­უ­ლი არ და­უ­დას­ტურ­დე­ბათ?! რო­მელ "სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ გა­მომ­ძიბ­ლებს" მირ­ჩევთ თა­ვი­სი უგუ­ნუ­რი ვერ­სი­ე­ბი რომ გა­ე­მარ­თლე­ბი­ნათ ჩვე­ნი ოჯა­ხი, რომ ლა­მის სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ვე­ლად გა­მო­ა­ცხა­დეს და ისიც არ უკი­თხავთ ბავ­შვი რო­გორ სრულ­ფა­სო­ვან გა­რე­მო­ში გა­ი­ზარ­და?!"

ვის მი­ვან­დო ჩემი შვი­ლის საქ­მე, ვინც მიმ­ტკი­ცებს, რომ მოკ­ლუ­ლი შვი­ლის ცხე­დარს თურ­მე ოთხი დღე მან­ქა­ნა­ში მა­ლავ­დნენ თუ იმ ხალ­ხს დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბის სა­სარ­გებ­ლოდ რომ მთელ ქვე­ყა­ნას არ­წმუ­ნე­ბენ, თურ­მე მკვლე­ლე­ბის მან­ქა­ნა 6 წუთ­ზე მეტ ხანს არ ყო­ფი­ლა იმ ად­გი­ლას, რის გა­მოც მკვლე­ლო­ბა გა­მო­რი­ცხუ­ლია?რო­მე­ლი­ერ­თი ჩა­მოვ­თვა­ლო უკვე აღარც კი ვიცი... და რა­ტომ უნდა ვენ­დო ასეთ ადა­მი­ა­ნებს, შე­გიძ­ლი­ათ ვინ­მემ ამიხ­სნათ?

მაგ­რამ რა უნდა ამიხ­სნათ თქვენ ?ვი­თომ მი­რი­ან ნი­კო­ლა­ძე­ზე დიდი გულ­შე­მატ­კივ­რე­ბი რომ ხართ ჩვე­ნი ოჯა­ხის, ვის ედ­რე­ბით. ადა­მი­ანს, რო­მე­ლიც ჩემი მე­უღ­ლის ოჯახ­შია გაზ­რდი­ლი და რომ­ლის ხელ­შიც გი­ორ­გი გა­ი­ზარ­და?! რო­მელ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბაც გი­ორ­გის­თვის ყვე­ლა­ზე სა­ა­მა­ყო და სა­თუ­თი იყო, იმ კაცს ედ­რე­ბით?!

რა სი­ბინ­ძუ­რე არ და­აბ­რა­ლეთ, რა ცი­ლის­წა­მე­ბა აღარ შე­თხზეთ, რა აღარ აკად­რეთ, მხო­ლოდ იმის გამო, რომ თქვე­ნი ბინ­ძუ­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი ინ­ტე­რე­სე­ბის სა­ჯიჯგნი არ გა­მი­ხა­და მოკ­ლუ­ლი შვი­ლი. რა­ტომ ვერ ინე­ლებთ, რომ ამ ერ­თმა კაც­მა მო­უ­ღო ბოლო თქვენს არა­და­მი­ა­ნურ ინ­ტე­რე­სებს?! რას გვერ­ჩით, რას გვე­მარ­თლე­ბით, რა­ტომ არ გვაც­დით ჩვე­ნი ან­გე­ლო­ზი შვი­ლის და­ტი­რე­ბას!

რა­ტომ უნდა ვხდე­ბო­დე იძუ­ლე­ბუ­ლი, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ვთხო­ვო თქვენ­გან თა­ვის დაც­ვა?! იმ ასი­ა­თა­სო­ბით ადა­მი­ანს, ვინც ჩვე­ნი ტრა­გე­დია გულ­თან მი­ი­ტა­ნა და დღემ­დე გვამ­ხნე­ვებს, გვერ­დში გვიდ­გას და ჩვენ­სა­ვით გა­ნიც­დის, მინ­და ვუ­თხრა, რომ თქვენ გვაძ­ლე­ბი­ნებთ, თქვე­ნი სი­კე­თე და მხარ­და­ჭე­რა გვაძ­ლე­ბი­ნებს, ყვე­ლას მად­ლო­ბას გიხ­დით. თუ ჩვენ ვერ შევ­ძე­ლით, ღმერ­თი გა­და­გიხ­დით სი­კე­თით, ის ღმერ­თი, რო­მელ­თა­ნაც ჩემი ან­გე­ლო­ზი შვი­ლის სული მი­ვი­და" - წერს შავ­ლაშ­ვი­ლი.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ 19 ივ­ნისს, და­ახ­ლო­ე­ბით 11:00 სა­ათ­ზე, გი­ორ­გი შა­ქა­რაშ­ვი­ლის და­კარ­გვის შე­სა­ხებ ოჯახ­მა ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს მი­მარ­თა. პო­ლი­ცი­ამ, სა­მაშ­ვე­ლო სამ­სა­ხურ­თან ერ­თად, შე­ტყო­ბი­ნე­ბის მი­ღე­ბის­თა­ნა­ვე და­ი­წყო სამ­ძებ­რო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი.

4-დღი­ა­ნი სა­ძი­ე­ბო სა­მუ­შა­ო­ე­ბის შე­დე­გად, მყვინ­თა­ვებ­მა ფეხ­ბურ­თელ გი­ორ­გი შა­ქა­რაშ­ვი­ლის ცხე­და­რი წყალ­ში იპო­ვეს. მომ­ხდარ­ზე და­კა­ვე­ბუ­ლია 17 პირი, მათ შო­რის არი­ან მო­რაგ­ბე­ე­ბი, ძი­უ­დო­ის­ტი და ფეხ­ბურ­თე­ლი. ყვე­ლა და­კა­ვე­ბულს მცხე­თის სა­სა­მარ­თლომ წი­ნას­წა­რი პა­ტიმ­რო­ბა შე­უ­ფარ­და.

წყარო: ambebi.ge

მკითხველის კომენტარები / 11 /
უღმერთო ადამიანო, უბრალოდ კომენტარსაც ნუ გააკეთებ გამწარებული დედის მისამართით და შენ ცხოვრებას მიხედე
გვირილა
17:52 13-08-2020
0
საშინელება რაც მოხდა, ვუსამძიმრებ ოჯახს და სრულიად საქართველოს. დღეს რაც ხდება ქვეყანაში ამდენი მკვლელობები კრიმინალი, არაა მარტო შაქარაშვილების ოჯახის პრობლემა, ხვალ სხვა იქნება ზეგ სხვა და ა.შ.. თუ გვინდა უსაფრთხო ქვეყანაში ვიცხოვროთ და ვაცხოვროთ ჩვენი შვილები, როდესმე ხო უნდა ამოვიღოთ ხმა არა??
გოგა
10:22 18-07-2020
6

ასევე დაგაინტერესებთ
სიახლეები პოპულარული